Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên quảng cáo Google, Facebook Quý I/2019

Công ty TNHH Kinh doanh – Thương mại Hải Linh tuyển dụng Designer, sáng tạo, phù phép các ý tưởng, tư duy hình ảnh tốt.

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh Website, thiết kế Banner quảng cáo (Flash, Ảnh) và các hạng mục khác phục vụ cho chiến dịch khuyến mãi, truyền thông quảng bán thương hiệu.

TUYỂN KẾ TOÁN KHO

Lập chứng từ nhập/xuất hàng, chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng, kê khai thuế đầu vào đầu ra, hoạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ, lập phiếu nhập xuất chuyển các bộ phận liên quan