Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh Website, thiết kế Banner quảng cáo (Flash, Ảnh) và các hạng mục khác phục vụ cho chiến dịch khuyến mãi, truyền thông quảng bán thương hiệu.

TUYỂN KẾ TOÁN KHO

Lập chứng từ nhập/xuất hàng, chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng, kê khai thuế đầu vào đầu ra, hoạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ, lập phiếu nhập xuất chuyển các bộ phận liên quan

TUYỂN THỰC TẬP SEO

Sinh viên mới tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành CNTT, Marketing. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong quá trình học